Tarieven

Beschrijving Bedrag
Intake (screening, intake en advies/behandeling) 60 minuten
€ 105,-
Behandeling 30 minunten
€ 50,-
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€ 25,- *

* afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht

Bovenstaande tarieven gelden voor zover er geen directe afspraken gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar.  Bij een contract met een zorgverzekeraar gelden de daarmee afgesproken voorwaarden,  welke bij de desbetreffende zorgverzekeraar opvraagbaar zijn. We hebben voor zover mogelijk , met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2021.